Nasze sukcesy
1040078pjtfxwjzwi.gif
Projekty "Legends of Europe" oraz "European Spring Festival" otrzymały KRAJOWĄ I EUROPEJSKĄ ODZNAKĘ JAKOŚCI.
Są to nagrody dla szczególnie wyróżniających się projektów.
"Odznaka Jakości jest konkretnym wyrazem uznania dla nauczycieli i uczniów za wysoki poziom działań poświęconych eTwinningowi. Dla uczniów jest to wspaniała motywacja do dalszej pracy, a dla szkoły w ogóle, publiczne uznanie poświęcenia się jakości i otwarcia się na współpracę europejską."Krajową Odznakę Jakości przyznaje Narodowe Biuro Akcji eTwinning(NSS) z każdego kraju .Odznaki przyznawane są przez cały rok.

22.07.2009

KRAJOWA ODZNAKA JAKOŚCI
" Narodowe Biuro Programu eTwinning przyznało w czerwcu 2009 r. 157 wyróżniającym się projektom realizowanym w ramach Programu eTwinning Krajową Odznakę Jakości. W województwie śląskim wyróżniono 50 szkół i placówek, wśród tych 50 wyróżnionych projektów znalazły się 2 z naszej szkoły: Legends of Europe ,European Spring Festival Koordynatorem projektów była mgr Marzena Dzionek. Wszystkim uczniom i nauczycielom zaangażowanym w projekt, a przede wszystkim koordynatorowi serdecznie gratuluję."-Dyr szkoły Małgorzata Bokwa
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License