Projekty

Christmas in Europe

4274553258_bbc6fc5ab4_m.jpg
Projekt realizowany od listopada 2008 do stycznia 2009 roku z 44 partnerskimi szkołami (koordynator projektu p.M.Dzionek we współpracy z nauczycielami i uczniami całej szkoły).Projekt dotyczył tradycji świąt Bożego Narodzenia obchodzonych w Europie.Była okazja poznać bożonarodzeniowe tradycje m.in.Włoch, Francji, Niemiec, Rumunii , Grecji, Hiszpanii, Portugalii, Bułgarii, Anglii, Węgier, Czech.Poznaliśmy świąteczne potrawy , sposoby ozdabiania choinek, piosenki , muzykę,tańce, dekoracje miast itp. Na przygotowanych własnoręcznie kartkach przesłaliśmy życzenia.Szczegółowe informacje o pracy nad projektem znajdują się na blogu:http://www.szkolaet.blogspot.com

European Spring Festival

4274515744_58ab50b911_m.jpg
4274516828_9ab518c87f_m.jpg
Projekt realizowały 92 partnerskie szkoły, m.in. z Włoch, Francji, Niemiec, Rumunii(koordynatorem projektu w szkole jest p.M.Dzionek,pracowali uczniowie klas V i VI).Projekt miał na celu poznanie zwyczajów , obrzędów świątecznych, legend,piosenek, malarstwa , literatury związanych z wiosną .Przy okazji partnerskie szkoły poznały swoje miejsca nauki, miasta, kraje wymieniając się przez internet przygotowanymi prezentacjami, zdjęciami. Relację ze wszystkich działań przeczytać można na blogu: http://www.wiosna-32.blogspot.com
Projekt otrzymał Krajową Odznakę Jakości oraz Europejską Odznakę Jakości przyznawane wyróżniającym się projektom.http://etwinning32.wikidot.com/nasze-sukcesy

Legends of Europe

4275956773_4db9dc74ae.jpg
15 partnerów(koordynator projektu p.M.Dzionek wraz z nauczycielami i uczniami klas I-VI).Pracowaliśmy ze szkołami m.in. z Włoch, Grecji, Rumunii. W trakcie pracy nad projektem poznaliśmy partnerskie szkoły i ich wybrane legendy. W SP 32 zorganizowaliśmy Dzień Legend.Każda klasa pokazała inscenizację legendy. Napisaliśmy wspólnie z partnerskimi szkołami legendę o nieznanych przygodach wawelskiego smoka.Jeśli chcesz ją poznać , a także więcej poczytać o projekcie zajrzyj na blog:http://www.legendy32.blogspot.com
Projekt otrzymał Krajową Odznakę Jakości i Europejską Odznakę Jakości.http://etwinning32.wikidot.com/nasze-sukcesy

* Magic places in my city

(koordynator projektu p.G.Adamowska) , 6 partnerskich szkół z Litwy, Rumunii, Słowacji przedstawiało najciekawsze miejsca w swoim mieście projekt-działania
4278730459_52f5a56dc2_m.jpg

* The world of fairy tales

3 szkoły partnerskie (koordynator projektu p.M.Dzionek).Uczniowie klasy IV pracowali z uczniami ze szkoły z Milano (Włochy) nad baśniami , a szczególnie nad utworem "Jaś i Małgosia". Poniżej adres blogu, gdzie znaleźć można dodatkowe informacje:http://www.basn32.blogspot.com

* young painters

2 partnerzy (koordynator projektu p.M.Dzionek).Młodzi malarze poznają barwny świat zaczarowany w obrazach.Poprzez wybranego twórcę -Tadeusza Makowskiego ,poznają techniki malowania i próbuję własnej twórczości.Przedstawiają dziecięcy świat.projekt-działania

* Healthy eating

7 partnerskich szkół (koordynator projektu p.I.Wajs-Michałek).Uczniowie poznawali zasady zdrowego odżywiania,uczyli się przygotować zdrowy jadłospis, wykonywali smaczną i zdrową potrawę.Poznawali przepisy greckie, rumuńskie, włoskie.projekt-działania

* Games and fun children's in Europe

koordynator projektu p.G.Mrożek.Współpracujące szkoły z Rumunii , Grecji, Włoch poznają się poprzez gry i zabawy rówieśników.Czy aż tak bardzo się różnimy?
4278766461_d92ee348cb_m.jpg

*Let's share the magic of Christmas

4278624104_951d99816a_o.jpg
Współpracowało 12 partnerskich szkół ,koordynator projektu p.Mariola Mańczyk.Poprzez wykonywanie prac plastycznych związanych z Bożym Narodzeniem poznawaliśmy tradycje, obyczaje bożonarodzeniowe Wielkiej Brytanii, Francji, Bułgarii, Rumunii,Włoch.
4278617630_70af510257_m.jpg
Oto relacja koordynatora projektu :"W realizacji projektu uczestniczyli wychowankowie świetlicy z klas: 0 – VI .Podczas realizacji w/w projektu uczniowie pisali życzenia świąteczne oraz wysyłali wykonane przez siebie kartki świąteczne do zaprzyjaźnionych szkół – partnerów projektu: Popa Marioara – Rumunia, Luiza Ferrari – Włochy, Anna Skrzydlewska – Polska.
4278620024_d908262620_m.jpg
Wiele radości sprawiły dzieciom kartki z życzeniami przysłane z Rumuni, Italii i Polski.Uczniowie realizowali zadania związane z tradycją polskich Świąt Bożego Narodzenia: wykonywali ozdoby choinkowe, ubierali choinkę w świetlicy, słuchali kolęd oraz śpiewali ulubione kolędy.Pod kierunkiem nauczyciela przygotowali również list w j. angielskim do dzieci z innych szkół, w którym wyrazili radość ze wspólnego obchodzenia świąt oraz ze wspólnego przeżywania magii Świąt Bożego Narodzenia.
Na zakończenie projektu uczniowie z pomocą nauczyciela przygotowali planszę – ścianę przedstawiającą najciekawsze prace realizowane podczas projektu (kartki świąteczne, choinki, szopki).Realizacja zadań została uwieczniona na zdjęciach, prezentowanych na stronie internetowej.Wszystkie zadania bardzo podobały się uczniom, wywołały wielką radość i zaangażowanie uczestników przedsięwzięcia.

We do a film about our city

projekt w trakcie realizacji z 7 partnerskimi szkołami z Turcji, Rumunii, Czech,Łotwy. Każda grupa uczniów ma nakręcić film o swoim rodzinnym mieście i zaprezentować pozostałym (koordynator p.M.Dzionek).

W czasie realizacji projektów poznaliśmy i zaprzyjaźniliśmy się ze szkołami z Włoch, Grecji, Francji, Litwy, i wielu innych państw Europy. Kontakty z nowymi kolegami pomagają nam w nauce języka angielskiego. Doskonalimy też umiejętności komputerowe wykonując między innymi prezentacje PowerPoint, zdjęcia. Poznajemy kulturę i zwyczaje szkolne naszych partnerów. Niektórzy z nas utrzymują kontakt listowny z poznanymi koleżankami i kolegami.Wyniki naszej współpracy udostępniamy uczniom, rodzicom,nauczycielom na stronach blogów projektów.

Christmas in Europe/ Weihnachten in Europa

6362080843_39f9a71a7f.jpg

Legends are turning into painting

Od 08.10.2014 p.M.Dzionek realizuje nowy projekt z klasą 5a i 5b.
Naszymi partnerami są szkoły: z Turcji,Słowacji,Chorwacji,Ruminii,Włoch.Każda z nich ma przedstawić swoje legendy.Potem mamy wspólnie nad nimi pracować.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License